Naam
Straat + huisnummer
Woonplaats
Postbus 1098
8001 BB Zwolle
www.gblt.nl
Volg ons op Twitter: @gbltservice

Aanslagbiljet

Aanslagnummer Jaar BSN/RSIN Subjectnummer Dagtekening Vervaldatum
2016012345 2020 123456789 1234567 01-01-2020 28-02-2020

Soort belasting Betreft Tijdvak/tijdstip Heffingsmaatstaf Tarief Bedrag in euro's
Watersysteemheffing ingezetenen Straat, huisnummer, woonplaats 01-01-2020 Woonruimte
Zuiveringsheffing éénpersoonshuishouden Straat, huisnummer, woonplaats 01-01-2020
31-12-2020
Vervuilingseenheid
Zuiveringsheffing meerpersoonshuishouden Straat, huisnummer, woonplaats 01-01-2020
31-12-2020
Vervuilingseenheid
Watersysteemheffing gebouwd Straat, huisnummer, woonplaats 01-01-2020 WOZ-waarde
Watersysteemheffing natuurterreinen Kadastraal perceel 01-01-2020 Oppervlakte
Watersysteemheffing ongebouwd Kadastraal perceel 01-01-2020 Oppervlakte
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks Kadastraal perceel 01-01-2020 Oppervlakte
Watersysteemheffing ongebouwd wegen Kadastraal perceel 01-01-2020 Oppervlakte
Watersysteemheffing ongebouwd wegen buitendijks Kadastraal perceel 01-01-2020 Oppervlakte
SubTotaal €
Totaal van de aanslag