Naam
Straat + huisnummer
Woonplaats
Kenmerk BghU 100 1712345678
Aanslagnummer 1712345678
Klantnummer 1234567
Belastingjaar 2017
Dagtekening aanslagbiljet 01-01-2017
Vervaldatum 1e termijn 29-02-2017
Laatste vervaldatum 30-11-2017
Het door u te betalen bedrag is . Zie hieronder voor een specificatie.
soort belasting periode omschrijving belastingobject heffingsmaatstaf tarief bedrag
WOZ-beschikking 01-01-2016
31-12-2016
Straat huisnummer stad WOZ-waarde: € 421.000
OZB gebruik (bedrijf) 01-01-2016
31-12-2016
Straat huisnummer stad € 421.000 0,1096% € 461,42
Afvalstoffenheffing 01-01-2016
31-12-2016
Straat huisnummer stad Eenpersoonshuishouden OF Meerpersoonshuishouden € 235,11 € 235,11
Rioolheffing gebruik 01-01-2016
31-12-2016
Straat huisnummer stad Eenpersoonshuishouden OF Meerpersoonshuishouden 0,0265% € 111,57
Hondenbelasting 01-01-2016
31-12-2016
Straat huisnummer stad Hond 1 € 40,00 € 40,00
Extra container 01-01-2016
31-12-2016
Straat huisnummer stad GFT /Restafvalcontainer € 120,00 € 120,00
Watersysteemheffing ingezetenen 01-01-2016
31-12-2016
Straat huisnummer stad Woonruimte € 132,00 € 132,00
Zuiveringsheffing 01-01-2016
31-12-2016
Straat huisnummer stad Aantal vervuilingseenheden € 132,00 € 132,00
SubTotaal €
Aanslagbedrag €