Naam
Straat + huisnummer
Woonplaats
Kenmerk BghU 100 1712345678
Aanslagnummer 1712345678
Klantnummer 1234567
Belastingjaar 2017
Dagtekening aanslagbiljet 01-01-2017
Vervaldatum 1e termijn 29-02-2017
Laatste vervaldatum 30-11-2017
Het door u te betalen bedrag is . Zie hieronder voor een specificatie.
soort belasting periode omschrijving belastingobject heffingsmaatstaf tarief bedrag
WOZ-beschikking 01-01-2016
31-12-2016
Straat huisnummer stad WOZ-waarde: € 421.000
OZB Eigenaar 01-01-2016
31-12-2016
Straat huisnummer stad € 421.000 0,1096% € 461,42
Watersysteemheffing gebouwd 01-01-2016
31-12-2016
Straat huisnummer stad WOZ-waarde: € 421.000 0,0265% € 111,57
Watersysteemheffing ongebouwd/ natuur 01-01-2016
31-12-2016
perceel nummer 123456 Oppervlakte in hectare van perceel nummer 123456. oppervlakte in ha.: 1.19.90 € 111,57
SubTotaal €
Aanslagbedrag €